Raport Google Analytics GA4

Raport Google Analytics GA4

Google Analytics 4 to rozwiązanie analityczne nowej generacji, które zastąpiło Universal Analytics. 1 lipca 2023 r. standardowe usługi w Universal Analytics przestały przetwarzać nowe dane, a 1 lipca 2024 r. wszyscy klienci stracą dostęp do interfejsu użytkownika i interfejsu API Universal Analytics. Wraz z wdrożeniem GA4, Google zmieniło strukturę danych udostępniając poza danymi z ruchu sieciowego również dane z kampanii Ads. Dzisiaj prezentujemy przykładowy raport Google Analytics GA4, który jako

Czytaj więcej

Raport Miesięczny

Raport Miesięczny

Jesteś odpowiedzialny za wyniki sprzedaży? Nadzorujesz pracę oddziałów lub chcesz sprawdzić postępy w realizacji planu? Raport Miesięczny pomoże w analizie aktualnego trendu sprzedaży, ułatwi poszukiwanie najlepszych i najsłabiej radzących sobie oddziałów oraz z wyprzedzeniem wskaże miejsca wymagające twojego wsparcia. Raport Miesięczny przygotowano w taki sposób aby domyślnie prezentował bieżący miesiąc sprzedażowy. Podstawowe wskaźniki dotyczą sprzedaży oraz targetu, profitu bieżącego vs profit z poprzedniego miesiąca, ilość nowych klientów oraz ich sprzedaż,

Czytaj więcej

Dług Publiczny w Europie

Dług Publiczny w Europie

Sytuacja w obszarze zwiększającego się długu publicznego jest bardzo poważna w wielu krajach europejskich.Poziom DP i jego udział w PKB to ważne wskaźniki, które zasługują na uważne monitorowanie.Celem wykresów jest pokazanie, jak zmieniał się dług publiczny w krajach UE w latach 2000-2020. Analiza została wykonana na podstawie danych z https://ec.europa.eu/eurostat za pomocą funkcjonalności Animated Race Bar Chart w Tableau. Zapraszam do analizy również na stronie Tableau Gallery.

Analiza Udzielania Azylu w Polsce

Analiza Udzielania Azylu w Polsce

Czy zastanawiałeś się kiedyś ilu uchodźców ubiegało się o azyl w Polsce w latach 2000-2017? Który kraj otrzymał najwięcej i najmniej wniosków? Ile wniosków o azyl zostało przyjętych i odrzuconych? W którym roku nastąpił największy wzrost liczby wniosków składanych dla danego kraju? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania za pomocą analizy danych. W Polsce w latach od 2000 do 2017 około 173 289 osób otrzymało status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. Ile

Czytaj więcej

Piramida Wieku w Polsce

Piramida Wieku w Polsce

Jak będzie wyglądał podział wieku w naszym społeczeństwie za 30-40 lat? Kto będzie pracował na nasze emerytury? Jaka jest przyszłość polskiej populacji? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania analizując dane za pomocą wizualizacji: Piramida Wieku w Polsce. Co mówią oficjalne statystyki i co to oznacza? Polski rząd posiada świetne statystyki opisujące historyczne oraz bieżące dane o społeczeństwie. Wiele z nich jest udostępnionych na oficjalnych stronach, tj. stat.gov.pl. Moja analiza również korzysta

Czytaj więcej

Nowoczesny Dashboard

Nowoczesny Dashboard

Tym razem chciałbym zaprezentować coś zupełnie nowego. Wizualizacja na ciemnym tle wraz z prostokątnymi sekcjami dla grup wspólnych metryk. Nazwałem go Nowoczesny Dashboard ze względu na nietypowy design oraz kolorystykę, ale w gruncie rzeczy jest to zupełnie standardowy projekt zawierający metryki sprzedażowe, które pomogą w odpowiedzi na często powtarzane pytania biznesowe. Suma oraz średnia ruchoma sprzedaży. Jak pewnie wiesz – Sumę ruchomą obliczamy jako podsumowanie sekwencji liczb, która jest przeliczana

Czytaj więcej

Przegląd Wskaźników KPI

Przegląd Wskaźników KPI

Kiedy tylko jest to możliwe preferuję tworzenie aplikacji Business Intelligence zawierającej tylko jeden dashboard. Ale jak zmieścić wszystkie wizualizacje oraz metryki na jednym ekranie? Jest na to rozwiązanie – nowy dashboard Przegląd Wskaźników KPI. Jeden główny dashboard z dynamicznymi miarami i wymiarami. Przegląd wskaźników KPI jest najczęściej realizowany na wykresach trendu gdzie sprawdzamy jak zmieniały się wartości w przedziale czasowym. Również w tym przykładzie chcielibyśmy przedstawić wszystkie wartości KPI na

Czytaj więcej

Analiza Sprzedaży wg Klientów

Analiza Sprzedaży wg Klientów

Jeden obraz jest warto więcej niż tysiąc słów – dlatego wizualizacja danych jest naturalną metodą analizy biznesu. Organizacja rośnie, a my już potrafimy odpowiedzieć na podstawowe pytania korzystając z Dashboardu Sprzedaży Produktów. Kolejnym krokiem jest lepsze zrozumienie Kto i Jak dokonuje zakupów. Pomoże to w stworzeniu profilu klienta, jego potrzeb oraz w procesie przygotowania akcji marketingowych. Skorzystajmy z nowego dashboardu – Analiza Sprzedaży wg Klientów. Jak wygląda przeciętne zamówienie naszego

Czytaj więcej

Dashboard Sprzedaży Produktów

Dashboard Sprzedaży Produktów

Wizualizacja danych to przede wszystkim odpowiadanie na pytania biznesowe. Dashboard Sprzedaży Produktów jest często pierwszym projektem analizy danych. Działy Sprzedaży zawsze generują dużo pytań, takich jak: co, kiedy oraz w jakich ilościach zostało sprzedane. Spróbujmy zatem odpowiedzieć na te najczęstrze pytania aby lepiej zrozumieć nasz biznes.  Jaki jest Przychód? Główne wskaźniki liczbowe określające wartości ekonomiczne są umieszczane w widocznym i najłatwiej dostępnym miejscu dashboardu, czyli najczęściej górna belka widoku. Przychód,

Czytaj więcej