Dashboard Sprzedaży Produktów

Wizualizacja danych to przede wszystkim odpowiadanie na pytania biznesowe. Dashboard Sprzedaży Produktów jest często pierwszym projektem analizy danych. Działy Sprzedaży zawsze generują dużo pytań, takich jak: co, kiedy oraz w jakich ilościach zostało sprzedane. Spróbujmy zatem odpowiedzieć na te najczęstrze pytania aby lepiej zrozumieć nasz biznes. 

Jaki jest Przychód?

Główne wskaźniki liczbowe określające wartości ekonomiczne są umieszczane w widocznym i najłatwiej dostępnym miejscu dashboardu, czyli najczęściej górna belka widoku. Przychód, jako miara SALES została zdefiniowana jako suma sprzedaży w zakresie wszystkich załadowanych zamówień z całej bazy danych, bez ograniczenia przedziału czasowego. Jest to najczęściej stosowana taktyka, lecz znacznie lepszym rozwiązaniem jest przygotowanie dashboardu aby wskazywał wartości dla bieżącego miesiąca, czyli sumę sprzedaży w aktualnie trwającym miesiącu, lub innym, istotnym z punktu widzenia biznesu, przedziale czasowym. Na potrzeby analiz preferuję jednak pokazać pełną wartość oraz zachęcić użytkownika do samodzielnej analizy dashboardu poprzez selekcję dowolnych okresów w zależności od bieżących potrzeb raportowych. 

Załóżmy, że interesuje nas sytuacja z ostatniego półrocza.

W ostatnim roku przychód wynosił 555,279 i był większy o 132,512 w porównaniu do poprzedzającego miesiąca. Trend w ostatnim półroczu jest stabilny, z lekką tendencją do wzrostu, a suma sprzedaży z ostatnich 6 miesięcy wynosiła 2,576,343.

Jaka jest wysokość sprzedaży w porównaniu z wynikami sprzed 6 miesięcy?

Aby odpowiedzieć na to pytanie wystarczy zaznaczyć pierwszy i ostatni miesiąc na wizualizacji, a następnie odczytać różnicę sprzedaży zaprezentowaną na słupku pod linią trendu. Przychód w styczniu wynosił 401,814 i w przedziale kolejnych 5 miesięcy wzrósł o 153,465.

Jaka ilość produktów została sprzedana w konkretnym przedziale czasowym?

W naszym przypadku w ostatnim półroczu firma sprzedała 10,301 produktów w 5,198 zamówieniach. Jest to pełna suma wszystkich sprzedanych przedmiotów, natomiast liczba unikalnych produktów to 3,015.

Na bieżąco możemy również sprawdzić sprzedaż w rozbiciu na grupy produktów, takie jak: kategorie, podkategorie oraz poszczególne produkty.

Jaki jest trend sprzedaży poszczególnych produktów?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy skorzystać w wykresu słupkowego przedstawiającego hierarchię produktów. Zauważ, że ta wizualizacja pozwala na drążenie kategorii w dół, przez podkategorię aż do listy indywidualnych produktów. Wskazanie kursorem kategorii lub produktu powoduje automatyczne przefiltrowanie wykresu trendu dla wybranego wymiaru.

Zauważ, że produkt “Motorola Smart Phone, Full Size” wykazuje znaczny wzrost sprzedaży w poprzednim miesiącu.

Jaka podkategoria produktów jest najczęściej sprzedawana?

W tej samej wizualizacji można wykorzystać ikonę sortowania aby ustawić podkategorie w kolejności malejącej wg miary NR OF SOLD PRODUCTS. Teraz staje się oczywiste, że najczęściej sprzedawaną podkategorią są “Binders” z kategorii “Office Supplies”.

Dzięki ikonom sortowania można posortować wymiary według dowolnej miary.

Która podkategoria produktu ma najwyższy współczynnik Profitu względem wartości Sprzedaży?

W podobny sposób sortujemy podkategorię według PROFIT TO SALES RATIO oraz zaznaczamy trzy podkategorie z każdej kategorii. Zauważ, że najwyższy współczynnik Profitu do Sprzedaży nie należy do Produktów generujących najwiższą wartość Sprzedaży.

Które produkty z kategorii “Furniture” generują największe koszty dostawy?

W tym celu wybieramy kategorię “Furniture” i drążymy aby zobaczyć szczegły podkategorii. Produkty powinny zostać posortowane wg SHIPPING COSTS, ale na wizualizacji są pogrupowane przez wyższy wymiar w hierarhii produktów. Aby to obejeść wystarczy zaznaczyć po kilka pierwszych produktów z każdej podkategorii i odczytać wynik ze skróconej listy

W naszym przypadku największe koszty dostawy produktów z kategorii “Furniture” generują podprodukty “Chairs”: “Harbour…”, “Hon…” i “Novimex…”.

Jakie produkty najczęściej znajdują się w najdroższych zamówieniach?

Dashboard zawiera dedykowaną wizualizację TOP 15 ORDERS BY SALES wprost odpowiadającą na to pytanie. Zaznaczmy kilka najdroższych zamówień aby sprawdzić jakie produkty generują ich wysoką cenę.

Jakie produkty są najczęściej zwracane?

Wykorzystamy filtr SHOW ORDERS, aby zobaczyć wyniki tylko dla zamówień zwróconych. Analizują ponownie wykres słupkowy kategorii produktów, zauważamy, że zamówienia zwracane najczęściej zawierają “Office Supplies”. Manager odpowiedzilany za ten obszar zdecydowanie powinien sprawdzić jakość sprzedawanych produktów.

Jaki jest współczynnik Profitu względem wartości Sprzedaży dla 10 telefonów generujących najwyższą sprzedaż i jednocześnie nie zostały zwrócone?

Analizę rozpoczynamy od wyboru “Not returned orders”, następnie wskazujemy podkategorię “Phones” w kategorii “Technology” i drążymy wymiar aby zobaczyć poszczególne produkty. Następnie posortuj produkty wg SALES i zaznacz top 10 telefonów. Współczynnik Profitu względem Sprzedaży jest widoczny w górnej części dashboardu i wynosi 13,05%.

Jak widać zaprezentowany Dashboard Sprzedaży Produktów może dostarczyć odpowiedzi na wiele pytań biznesowych, a nasza wstępna analiza to dopiero początek możliwości dedykowanych dashboardów. Podczas budowy własnych wizualizacji należy pamiętać aby nie zaśmiecać dashboardu wszystkimi dostępnymi typami wykresów. Należy skupić się wyłącznie na tych, które trafnie odpowiedzą na pytania biznesowe.

Mam nadzieję, że podoba Ci się moje podejście do wizualizacji danch. Zostaw proszę komentarz, Twoje uwagi lub pomysły na kolejną analizę!

Tutaj znajdziesz link do aktywnej wersji dashboardu Sales by products dashboard.

Sprawdź również kolejny dashboard – Analizę Sprzedaży wg Klientów.

Udostępnij znajomym