Analiza Udzielania Azylu w Polsce

Czy zastanawiałeś się kiedyś ilu uchodźców ubiegało się o azyl w Polsce w latach 2000-2017? Który kraj otrzymał najwięcej i najmniej wniosków? Ile wniosków o azyl zostało przyjętych i odrzuconych? W którym roku nastąpił największy wzrost liczby wniosków składanych dla danego kraju?

Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania za pomocą analizy danych.

W Polsce w latach od 2000 do 2017 około 173 289 osób otrzymało status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

Ile wniosków o azyl zostało przyjętych a ile odrzuconych?

Na liście TOP 10 krajów ubiegających się o azyl znajdują się Rosja, Gruzja, Ukraina, Armenia, Afganistan, Tadżykistan, Rumunia, Białoruś, Wietnam i Pakistan.

Największą grupą beneficjentów statusu ochronnego w Polsce od 2000 roku pozostawali obywatele Rosji (76 791 osób), następnie obywatele Gruzji (10 257) i Ukrainy (2 287). Liczba poszukiwaczy azylu z Tadżykistanu, Rumunii, Białorusi, Wietnamu, Pakistanu i Rumunii była bardzo podobna i wynosiła pomiędzy 1182 a 1757. Należy zauważyć, że osoby ubiegające się o azyl w Polsce z Rumunii mieli wyjątkowo wysoki wskaźnik odrzuconych decyzji (96,99%), natomiast Rosja wyróżnia się dość niskim wskaźnikiem wydanych negatywnych decyzji (22%).

Ile wniosków o azyl zostało przyjętych a ile odrzuconych?

Prawie we wszystkich krajach TOP 10 zauważamy jeden wielki szczyt liczby osób ubiegających się o ochronę w ciągu ostatnich 17 lat. Sytuacja wygląda inaczej w Rosji i na Białorusi, ponieważ liczba wniosków o azyl na osi czasu jest bardzo zróżnicowana.

Jaka jest liczba wydanych decyzji dla danego kraju?

Możemy zauważyć, że Rosja złożyła aż ponad 8 razy więcej wniosków o azyl niż Gruzja.

Analiza danych dostarczyła nam wielu ciekawych informacji. Aby znaleźć więcej spostrzeżeń, spójrz na interaktywny dashboard.

Udostępnij znajomym