Przegląd Wskaźników KPI

Kiedy tylko jest to możliwe preferuję tworzenie aplikacji Business Intelligence zawierającej tylko jeden dashboard. Ale jak zmieścić wszystkie wizualizacje oraz metryki na jednym ekranie? Jest na to rozwiązanie – nowy dashboard Przegląd Wskaźników KPI.

Jeden główny dashboard z dynamicznymi miarami i wymiarami.

Przegląd wskaźników KPI jest najczęściej realizowany na wykresach trendu gdzie sprawdzamy jak zmieniały się wartości w przedziale czasowym. Również w tym przykładzie chcielibyśmy przedstawić wszystkie wartości KPI na głównym wykresie, lecz umieszczenie ich wszystkich na jednym obiekcie zmniejsza jego czytelność i nie jest rozwiązaniem optymalnym. Zamiast tworzyć dedykowane wizualizacje dla każdej miary/wymiaru proponuję użycie wartości dynamicznych z możliwością zmiany wyświetlanej miary/wymiaru na jednym obiekcie.

Domyślnie mój dashboard pokazuje “Sales” na głównym wykresie liniowym oraz “Sales by Product Sub-Category” w poniższej tabeli. Wybierzmy “Profit” jako miarę oraz “State or Province” w filtrze wymiarów.

Zauważ, że główny wykres przedstawia teraz trend Profitu, a główny KPI prezentuje sumaryczną wartość tej samej miary. Również miara oraz szczegóły wymiaru uległy aktualizacji w dolnej tabeli zatytuowanej teraz – “Profit by State or Province”.

Mając tak zorganizowany główny wykres liniowy spróbujmy wykorzystać jego inne możliwości.

Przedziały czasowe oraz opcja drążenia danych.

Analizując dane dobrze jest mieć do dyspozycji filtry czasowe ze zdefiniowanymi przedziałami czasowymi odpowiednimi dla danego biznesu, tj: 1 dzień, 1 tydzień, 1 miesiąc, 1 rok fiskalny, itp. Są to bardzo często wykorzystywane przedziały i nie stanowią problemu podczas implementacji w dashboardzie.
Co jednak zrobimy, jeśli padnie takie pytanie: Jaki jest trend Sprzedaży w ostatnich 3 miesiącach, ze szczegółowością co do dnia?

Kliknij przycisk “3m” i skorzystaj z opcji drążenia danych na hierarchii daty (dostępnej w tym przypadku po najechaniu kursorem na etykietę wymiaru) aby zobaczyć wartości per dzień.

OK. Mam nadzieję, że ten przykład był użyteczny i zainspirował Cię do nowych rozwiązań w kolejnych projektach. Jeśli masz inne pomysły w jaki sposób można uniknąć bałaganu oraz jak zastosować minimalistyczne i esencjalistyczne dashboardy – daj proszę znać w komentarzu.

Tutaj znajdziesz link do aktywnej wersji dashboardu w Tableau Gallery.

Sprawdź też Analizę Sprzedaży wg Klientów.

Udostępnij znajomym