Dług Publiczny w Europie

Sytuacja w obszarze zwiększającego się długu publicznego jest bardzo poważna w wielu krajach europejskich.
Poziom DP i jego udział w PKB to ważne wskaźniki, które zasługują na uważne monitorowanie.
Celem wykresów jest pokazanie, jak zmieniał się dług publiczny w krajach UE w latach 2000-2020.
Analiza została wykonana na podstawie danych z https://ec.europa.eu/eurostat za pomocą funkcjonalności Animated Race Bar Chart w Tableau.

Zapraszam do analizy również na stronie Tableau Gallery.

Udostępnij znajomym