Raport Miesięczny

Jesteś odpowiedzialny za wyniki sprzedaży? Nadzorujesz pracę oddziałów lub chcesz sprawdzić postępy w realizacji planu? Raport Miesięczny pomoże w analizie aktualnego trendu sprzedaży, ułatwi poszukiwanie najlepszych i najsłabiej radzących sobie oddziałów oraz z wyprzedzeniem wskaże miejsca wymagające twojego wsparcia.

Raport Miesięczny przygotowano w taki sposób aby domyślnie prezentował bieżący miesiąc sprzedażowy. Podstawowe wskaźniki dotyczą sprzedaży oraz targetu, profitu bieżącego vs profit z poprzedniego miesiąca, ilość nowych klientów oraz ich sprzedaż, oraz wartości z podziałem na produkty. Kliknięcie w miesiąc spowoduje odfiltrowanie danych do wybranego przedziału czasowego.

Analiza wg miejsca sprzedaży dostarczy informacji o realizacji planu w poszczególnych regionach oraz województwach.

Sprawdź też pozostałe dashboardy z kategorii: qa-dashboard.

Udostępnij znajomym