Nowoczesny Dashboard

Tym razem chciałbym zaprezentować coś zupełnie nowego. Wizualizacja na ciemnym tle wraz z prostokątnymi sekcjami dla grup wspólnych metryk. Nazwałem go Nowoczesny Dashboard ze względu na nietypowy design oraz kolorystykę, ale w gruncie rzeczy jest to zupełnie standardowy projekt zawierający metryki sprzedażowe, które pomogą w odpowiedzi na często powtarzane pytania biznesowe.

Suma oraz średnia ruchoma sprzedaży.

Jak pewnie wiesz – Sumę ruchomą obliczamy jako podsumowanie sekwencji liczb, która jest przeliczana za każdym razem, kiedy dodajemy kolejną liczbę do sekwencji. Krótko mówiąc dodajem wartość kolejnej liczby do poprzedniej ruchomej sumy i tak dalej. W naszym przypadku – dodajemy wartość miesiąca do kolejnego miesiąca, co tworzy nam sumę wartości ze wszystkich poprzedzających miesięcy.

Czym natomiast jest średnia ruchoma sumy sprzedaży? W tym projekcie jest to po prostu średnia miesięcznych wysokości sprzedaży z tym samym zabiegiem jak w sumie ruchomej: w lutym jest to średnia wysokości sprzedaży odnotowanej w styczniu i w lutym. W marcu jest to średnia wysokości sprzedaży odnotowanej w styczniu, w lutym i w marcu, itd.

Szczegóły kategorii na pierwszym dashboardzie?

Stosując promowane przeze mnie rozwiązanie tworzenia tylko jednego dashboardu w aplikacji BI, bardzo ważne jest aby pokazać wszystkie strategiczne metryki w sposób nie wymagający dalszego drążenia danych. W tym celu buduję delikatną wizualizaję wszystkich wartości danego wymiaru – w tym przypadu Category – aby pokazać kondycję każdego znich.

Spójna kolorystyka.

Dbałość o kolory to podstawa w komunikowaniu prawidłowego przekazu. Generalnie nie jestem fanem używania różnych kolorów dla wartości wymiarów, jak na przykład produktów w ramach jednego wymiaru kategorii. Raczej zastosowałbym jeden kolor dla wszystkich kategorii i użył gradientu dla wartości miary. Natomiast kolorując poszczególne wartości wymiaru, które powtarzają się na różnych wizualizacjach w ramach jednego dashboardu pozwala na szybką orientację i zrozumienie przekazu. W takim przypadku sugeruję wybór spójnych, ale różnorodnych kolorów aby uwypuklić te same wymiary w różnych miejscach. Wg mnie wygląda to dobrze, jest czytelne i sprawia, że wizualizacja naprawdę wygląda jak nowoczesny dashboard.

Sprzedaż wg lokalizacji.

Wspominając o gradiencie koloru wartości miar – mamy tutaj dobry przykład. Jak w większości wizualizacji – bardziej intensywny kolor znaczy większą wartość, podczas gdy jaśniejszy oznacza mniejszą wartość. Dodatkowo na wizualizacji umieściliśmy kilka wyeksponowanych wartości dla najważniejszych lokalizacji z punku widzenia biznesu.

Super! Mam nadzieję, że wizualizacja jest inspirująca.

Nie zapomnij sprawdzić dynamicznej wersji dashboardu w publicznej Galerii Tableau.

Sprawdź również nasz podobny projekt: Przegląd Wskaźników KPI.

Udostępnij znajomym