Dashboard Sprzedaży Produktów

Dashboard Sprzedaży Produktów

Wizualizacja danych to przede wszystkim odpowiadanie na pytania biznesowe. Dashboard Sprzedaży Produktów jest często pierwszym projektem analizy danych. Działy Sprzedaży zawsze generują dużo pytań, takich jak: co, kiedy oraz w jakich ilościach zostało sprzedane. Spróbujmy zatem odpowiedzieć na te najczęstrze pytania aby lepiej zrozumieć nasz biznes.  Jaki jest Przychód? Główne wskaźniki liczbowe określające wartości ekonomiczne są umieszczane w widocznym i najłatwiej dostępnym miejscu dashboardu, czyli najczęściej górna belka widoku. Przychód,

Czytaj więcej